Fasádne konštrukcie

Fasádne konštrukcie WIŚNIOWSKI®

Netradičný pohľad na architektonickú formu. Umožňujú plné presklenie fasády budov. Realizujeme aj netypické tvary ľahkých obvodových stien, viacúrovňovýcjh striech, svetlíkov a ďalších priestorových konštrukcií. Rôzne varianty presklenia bezpečnostným sklom poskytujú neobmedzené možnosti usporiadania pri dodržaní všetkých stavebných požiadaviek.

Svetelný komfort

Fasádne konštrukcie WIŚNIOWSKI® umožňujú plné využitie vonkajšieho svetla. Fasády a svetlíky WIŚNIOWSKI® majú najlepšie parametre tesnosti, zvukovej a tepelnej izolácie a tiež vysoké bezpečnostné parametre, ktoré umožňujú stavať bezpečné sklenené monumentálne budovy.

Požiarna bezpečnosť

Ponúkame výrobky, ktoré splňajú požiadavky stavebného zákona na protipožiarnu ochranu. Za účelom splnenia týchto požiadaviek používame profilové systémy so zodpovedajúcou odolnosťou voči ohňu a nehorľavé výplne. Realizujeme fasády a svetlíky v triedach požiarnej odolnosti obmedzujúcich prienik teploty a ohňa na: 15, 30 a 60 minút.


Hliníkové fasády

Systém Aluprof MB-SR50

• uhlové spojenia umožňujúce flexibilné tvarovanie hliníkových konštrukcií
• stĺpiky a priečky s „ostrými“ hranami umožňujúce stavať nosné konštrukcie fasád vyzerajúce ako jednotlivé mrežovanie
• široký výber otváraných častí
• široký rozsah typov zasklania a dostupných izolátorov a príslušenstva
• možnost ohýbania profilov a výstavby oblúkových konštrukcií

Systém Aluprof MB-SR50 PL

• uhlové spojenia umožňujúce flexibilné projektovanie priestorových konštrukcií
• ochrana proti stratám tepla
• systém tesnení a 3-stupňový kaskádový systém odvodnenia a odvzdušnenia
• široký rozsah typov zasklenia a vysoká nosnosť spojenia stĺpik-priečka (2,5 KN)
• široký výber otváraných častí
• okná integrované do fasády, okrem toho výklopné a súčasné otvárané okná

Systém Aluprof MB-SR50 A

• nakladacie profily rôznych tvarov umožňujú vytvorenie mnohých variánt fasády
• uhlové spojenia umožňujúce flexibilné tvarovanie hliníkových konštrukcií
• široký výber otváraných častí
• široký rozsah typov zasklania a dostupných izolátorov a príslušenstva
• možnost ohýbania profilov a výstavby oblúkových konštrukcií

Systém Aluprof MB-SG50

• estetika a ľahkosť konštrukcie: výplne rozdeľuje komora s hrúbkou 16 mm
• upevnenie skiel pomocou mechanických spojov
• výklopné okná nemenia vzhľad fasády
• ľahké udržiavania fasády v čistote
• široký rozsah typov zasklenia a vysoká nosnosť spojenia stĺpik-priečka (2,5 KN)
• možnost ohýbania profilov a výstavby oblúkových konštrukcií

Systém Aluprof MB-SR50 EFEKT

• stĺpikovo-priečková fasáda
• upevnenie skiel pomocou mechanických spojov
• efekt celistvej sklenenie plochy
• tepelná vložka z izolačného materiálu HPVC
• profilované zasklievacie tesnenie EPDM
• uhlové spojenie až ±7,5° na stranu a výstavba fasád odchýlených od úrovne o uhol ± 15°
• vysoký stupeň tepelnej izolácie fasád

Systém Aluprof MB-SR50 EI
• stĺpikovo-priečková fasáda
• upevnenie skiel pomocou mechanických spojov
• možnosť použitia rôznych maskovacích líšt
• uhlové spojenie až ±7,5° na stranu a výstavba fasád odchýlených od úrovne o uhol ± 15°
• vysoký stupeň tepelné izolace
• možnost ohýbania profilov a výstavby oblúkových konštrukcií


Oceľové fasády

Systém Jansen VISS TV


• nosnosť profilov zvolená v súlade s projektom
• zvarované spojenie profilov, ktoré tvorí stabilný monolitický prvok
• dvojitý systém tesnenia z modifikovaného EPDM, ktorý tvorí jednoliatu tesnú bariéru a umožňuje vetranie vnútorných priestorov systému
• systémové odvádzanie kondenzátu a vetranie zasklených priestorov
• bez lineárnych tepelných mostíkov
• vonkajšie hliníkové upíniacie profily

Systém Jansen VISS TVS
• nosnosť profilov zvolená v súlade s projektom
• zvarované spojenie profilov
• dvojitý systém tesnenia z modifikovaného EPDM, ktorý tvorí jednoliatu tesnú bariéru a umožňuje vetranie vnútorných priestorov systému
• zvýšená tepelná izolácia
• systémové odvádzanie kondenzátu a vetranie zasklených priestorov
• bez lineárnych tepelných mostíkov
• vonkajšie hliníkové upíniacie profily

Systém Jansen VISS FIRE


• nosnosť profilov zvolená v súlade s projektom
• zvarované spojenie profilov
• dvojitý systém tesnenia z modifikovaného EPDM, ktorý tvorí jednoliatu tesnú bariéru a umožňuje vetranie vnútorných priestorov systému
• systémové odvádzanie kondenzátu a vetranie zasklených priestorov
• bez lineárnych tepelných mostíkov
• vonkajšie upíniacie profily a spojky z antikorovej ocele