Krídlové brány a bránky

Systém Bastion – nový pohľad na tradičné riešenia.

Druhy závesov:

Odolnosť voči korózii

Všetky prvky oplotenia WISNIOWSKI sú povrchovo spracované zinkovaním a/alebo práškovým lakovaním, čo chráni tieto prvky pred koróziou celé desaťročia.

Zinkovanie je ekonomicky efektívnou technikou nielen v procese výroby brán, ale i pri ich používaní. Zimkované priemyselné oplotenie WISNIOWSKI nepotrebuje údržbu svojho laku po mnoho rokov. V priebehu používania nie je potrebná údržba pomocou drahých prostriedkov, ktoré je potrebné používať pri mnohých konkurenčných výrobkoch. Zinkovaná oceľ môže byť recyklovaná, neznečisťuje a nezaťažuje životné prostredie.

Systém duplex – dvojitá ochrana. Spojením vlastností zinkovaného povlaku a lakovaného povlaku v systéme DUPLEX získate istotu, že po celú dobu, nezávisle na poveternostných podmienkach, bude mať oplotenie WISNIOWSKI estetický vzhľad. Použitie farebnej palety RAL umožňuje výber vhodnej polyesterovej farby.


 

Systém Gardia – riešenie pre priemysel i domácnosť

Brány a bránky Gardia sú systémovým riešení určeným pre priemysel i domácnosť. V súprave s bránou alebo bránkou sú nosné stĺpy a komplet závesov a zámkov LOCINOX. Antikorózna ochrana žiarovým pozinkovaním alebo systémom Duplex (žiarové pozinkovanie a polyesterový povlak).

Krídlo brány alebo bránky je vyplnené mriežkovým panelom Vega 2D s priemerom drôtu 6/5/6 alebo mriežkovým panelom Vega 2D Super 8/6/8. Mriežkový panel je privarený ku konštrukcii.


Systém Modest – ekonomické riešenie pre priemysel i domácnosť

Brány a bránky Modest sú ekonomickým systémovým riešení určeným pre priemysel i domácnosť s vynikajúcim pomerom cena/kvalita/funkčnosť. Antikorózna ochrana žiarovým pozinkovaním alebo systémom Duplex (žiarové pozinkovanie a polyesterový povlak).

Krídlo brány alebo bránky je vyplnené mriežkovým panelom Vega B s priemerom drôtu 5 mm. Mriežkový panel je privarený ku konštrukcii.