RenoSystem

RenoSystem – modernizácia bez prekážok

Riešenie RenoSystem umožňuje inštaláciu sekcionálnej brány UNIPRO aj v sťažených podmienkach, kedy okolo garážového otvoru nie je dostatok voľného priestoru.

Konštrukcia je vytvorená zo špeciálne navrhnutých zárubní upravených pre montáž do otvoru bez prekladu, priestoru po stranách alebo s nerovným povrchom stropu alebo steny. Súčasťou konštrukcie je systém krytov vyrábaných v tvare plášťa brány, ktoré zaručujú estetický a zladený vzhľad brány bez nutnosti nahadzovania omietky.

RenoSystém je riešením potenciálne komplikovaných situácií pri výmene pôvodnej garážovej brány s inými požiadavkami na zástavbu (napr. sklápacie alebo krídlové brány).

Konštrukcia sa montuje priamo na existujúce plochy garáže systémom uholníkov, ktoré spoločne s krytmi plnia funkciu náhrady za chýbajúce časti steny (preklad, priestor po stranách).

Varianty montáže

Systém existuje v 3 variantoch určených pre rôzne montážne podmienky. Systém skrutných pružín je možné umiestniť na koniec horizontálnych vodiacich líšt, a tak maximálne využiť prierez modernizovaného otvoru. V prípade celkom chýbajúceho prekladu a priestoru po stranách sa môže prierez vjazdu (vo verzii automatickej brány) znížiť maximálne o 150 mm a zúžiť o 240 mm.

przed otworem
Montáž do otvoru s mriežkou pred otvorom
w otworze
Montáž do otvoru s mriežkou v otvore
za otworem
Montáž do otvoru s mriežkou za otvorom